Dziś jest: poniedziałek 23.07.2018
Menu

Punkty PSZOK

Nowym elementem gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów są tzw. punkty PSZOK. W Toruniu mieszkańcy mają możliwość korzystania z dwóch takich punktów:

 • przy ul. Kociewskiej 35, obok punktu wagowego, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
 • przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a - w lewobrzeżnej części Torunia.

Sprawdź jakie zasady regulują zbiórkę odpadów w toruńskich PSZOK-ach.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 - 18.00
 • w soboty - w godz. 10.00 - 14.00

W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Toruń. Można oddać wszelkie odpady, poza odpadami zmieszanymi, takie jak:

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców,
 • odpady zielone - np. trawa, gałęzie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny, dywany tekstylne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia - np. lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wymienione odpady przyjmowane są w punkcie bez limitu. Wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe, które można dostarczyć do PSZOK w ilości do 1m3 na gospodarstwo domowe rocznie.


 

Gminny system zagospodarowania odpadów obejmuje obecnie tylko nieruchomości zamieszkałe, w związku z tym odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane w punkcie PSZOK.

Osoba dostarczająca odpad zobowiązana jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK (przy ul. Kociewskiej - do punktu wagowego), w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

WAŻNE!

Pracownik punktu może zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie / zamieszkanie osoby doręczającej odpady na terenie Gminy Miasta Toruń (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, itp.).

Zasady funkcjonowania PSZOK-ów określa regulamin:

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu – plik do pobrania